Stichting Theater Olympus

 

AEOLUS

In de voorstelling die we gaan maken, volgen we het verhaal van Aeolus, de god van de wind. We creëren een nieuwe omgeving voor ons publiek waarin ze dit verhaal kunnen beleven. Zo maken we een voorstelling met een verhaal en leggen we de relatie met het gebruik van wind in verschillende vormen zodat je het verhaal op verschillende manieren kunt ervaren. Naast verschillende windmachines creëren we een theatrale omgeving met licht, acteurs en geluid en muziek. De theatrale omgeving is reisbaar en is op verschillende plekken makkelijk op te bouwen. De voorstelling wordt gespeeld op een locatie dicht in de buurt van het publiek. We streven er naar om de voorstellingen zoveel mogelijk in reguliere theaters te spelen .

Concept en regie: Beer Boneschansker

Spel: Henk Zwart en Karlijn Hamer

Voorstellingsbegeleiding: Krik Verschoor

De voorstelling wordt aangeboden aan individuele mensen met een ernstige meervoudige beperking via hun vertegenwoordigers. Net zoals bij publiek zonder handicap moet publiek met een handicap zelf een kaartje kopen. De voorstelling is geen groepsaanbod maar een voorstelling voor maximaal twee man publiek en eventueel – indien nodig - hun familieleden of begeleiders. Door deze kleine setting is de individuele ervaring het grootst en kan de voorstelling daar ook maximaal op koersen. 

De voorstelling Aeolus wordt mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:

Prins Bernard Cultuurfonds dankzij het Adri en Greet Bos-de Jong Fonds, VSB-fonds, BNG-cultuurfonds, Stichting SPZ, Dr. Vailliantfonds, de Pier de Boer Stichting, Fonds Kind & Handicap, Freek en Hella de Jonger Stichting en het Marie Schippersfonds.