Stichting Theater Olympus

 

WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT

'Wie schrijft, die blijft’. Dat credo is al oud en heeft zich al vaak als waar bewezen. Heb je iets gepubliceerd dan krijgt jouw verhaal, jouw mening of expressie meer waarde. Generaties hebben geschreven in de vorm van verhalen, van gedichten, van opinies of anderszins. Schrijvers zijn trots op hun werk. En terecht: ze hebben nagedacht over de boodschap die ze willen communiceren, nagedacht over aan wie ze iets willen doorgeven en ze hebben een vorm gevonden om dat te doen.

Met het schrijven van verhalen kun je vertellen wie je bent, wat je interesseert of intrigeert. Je kunt je eigen geschiedenis vertalen naar geschreven woorden of fantaseren over hoe iets gelopen is. Schrijven is de uitlaatklep van de verbeeldingskracht in ons hoofd. Je wenst iedereen toe dat die kan schrijven en zo zijn verhalen kan delen.

Maar er zijn ook mensen die niet goed kunnen schrijven. Mensen die door hun verstandelijke beperking te weinig taalvaardigheid hebben ontwikkeld, niet goed hebben leren schrijven en geen stijl op schrift hebben kunnen ontwikkelen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn op die manier gehandicapt. Ze kunnen zich niet ontwikkelen als auteur. Terwijl iedereen, ook iemand met een verstandelijke beperking, verhalen in zich draagt, situaties en personen kan fantaseren en via vertellingen zijn ervaringen kan delen. Dat gebeurt wel oraal, binnen de setting van de plek waar iemand met een verstandelijke beperking woont, maar het komt niet buiten de deur. En dat terwijl het zo verschrikkelijk leuk is om verhalen te delen, naar buiten te brengen en vooral: ze vast te leggen zodat ze blijven bestaan: voor de auteur en voor zijn lezers.

VERHALENBUNDEL
Er worden tien mensen met de ambitie om te schrijven uitgekozen door middel van selectie bij een beperkt aantal instellingen en woonvormen en via belangenorganisaties. Selectie vindt plaats op basis van mogelijkheid van begrip, schrijf- of verhalend talent en beschikbare tijd. Door een professionele schrijver wordt het schrijven van het verhaal ondersteund in vorm en stijl. Thema en inhoud zijn vrij. 

Er is niet één vastgelegd thema: de auteurs zijn vrij om dat zelf te kiezen. Van de begeleidende schrijvers wordt gevraagd om de auteurs te helpen om een goed verhaal neer te zetten. Dat betekent bijvoorbeeld begeleiding bij het kiezen van een thema, een conflict en de hoofdpersonage(s). Daarna helpt de begeleidende schrijver met het kiezen van de beoogde lengte, stijl en vorm. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat auteurs zelf schrijven en de begeleidende schrijver alleen maar helpt. De begeleidende schrijvers zijn dus geen co-auteurs maar delen hun kennis over hoe je een verhaal opzet, lezen mee en ondersteunen de auteurs in hun verhaal op papier zetten en de juiste woorden te vinden. 

De verhalen worden gepubliceerd in een bundel bij uitgeverij Van Gennep en verspreid onder de auteurs. Vervolgens wordt door promotie en publiciteit door zowel de uitgever als de schrijvers de bundel onder de aandacht gebracht via (lokale) media en via organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking (denk aan Kansplus, Sien, IederIn, LFB) en via de organisaties waar de auteurs wonen en/of werken. 

WEBSITE

Tijdens het gehele project wordt een website bijgehouden die je kennis laat maken met de auteurs, vertelt hoe de auteurs tot hun verhaal zijn gekomen en geeft voorbeelden van hun teksten. Via de website wordt gepromoot dat mensen met een verstandelijke beperking meer kunnen en moeten schrijven.